Albert Einstein citát #272083

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3483

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Ten kto má súrodenca, môže mať všetko, ale nikdy nie je taký ako ten, čo ho nemá.“

„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“


„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

„Uvoľnenie sily atómu zmenilo všetko okrem spôsobu nášho myslenia. Riešenie tohto problému drieme v ľudských srdciach. Keby som to len vedel, vyučil by som sa na hodinára.“

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Život je ako hra: nezáleží na to ako dlho hráš ale na tom ako to bolo zahrane ...“

„Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“


„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“


„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“

„Život je ako rebrík do kurína. Krátky a osratý!“

„Život je pes a mi sme blchy na ňom. Tak poriadne cucaj.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 206 citátov