Albert Einstein citát #272083

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   3169

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Život je ako rebrík do kurína. Krátky a osratý!“

„Život je kreslenie bez gumy.“


„Život je pes a mi sme blchy na ňom. Tak poriadne cucaj.“

„Ale ja niekoho musím milovať, inak by to bol biedny život.“

„Radšej podstúpim hocijaký trest, len nech sa nemusím učiť naspamäť.“

„Duchovný život mnohých stroskotáva preto, lebo nehľadajú Boha pre neho samého, ale aby od neho niečo dostali. Tak nám Božie dary často prekážajú, aby sme došli k samému Bohu, stavajú sa ako múr medzi nás a Boha. Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale čo dal.“

„Čas je iba ilúzia.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“


„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“

„Muž sedí s krásnym dievčaťom hodinu, ale zdá sa to menej ako minútu. Ale povedzte tomu istému mužovi, aby sedel na horúcich kachliach minútu, je to dlhšie ako hodina. To je relativita.“


„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

„Boh nehrá kocky.“

„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Génius je človek, ktorý robí celkom obyčajné veci celkom neobyčajnými.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 204 citátov