Albert Einstein citáty strana 5

„Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie… Vzdelanie je obmedzené, Predstavivosť obklopuje svet.“

„Nie som tak chytrý. Len dokážem venovať otázkam viac času, ako ostatní.“


„Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.“

„Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.“

„Známkou skutočného poznávania je vždy prirodzená pokora. Človek zmĺkne v úžase pred skutočnosťou, cíti sa ako nepatrná súčasť dokonalého rádu...“

„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

„Nejbohatší je ten člověk, který obohacuje druhých.“


„Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho "ja".“

„Ten, kto sa už nevie pozastaviť a stáť zachvátený úžasom, je takmer mŕtvy; má zatvorené oči.“

„Žil som v samote na vidieku a všimol som si, ako jednotvárnosť pokojného života stimuluje tvorivú myseľ.“

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“


„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“

„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 205 citátov