Albert Einstein citáty strana 5

„Život je kreslenie bez gumy.“

„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“


„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“

„Radšej podstúpim hocijaký trest, len nech sa nemusím učiť naspamäť.“

„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“

„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“


„Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“

„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“

„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“


„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“

„Manželstvo je otroctvo v kultúrnom rúchu a odporuje ľudskej prirodzenosti.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 204 citátov