Albert Einstein citáty strana 5

„Nejbohatší je ten člověk, který obohacuje druhých.“

„Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.“


„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Nech sú dobrí a spravodlíví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“


„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Aký je zmysel nášho života, aký je vôbec zmysel života všetkých živých tvorov? Kto pozná odpoveď na túto otázku, prezrádza, že je nábožensky založený. Pýtaš sa: má vôbec zmysel dávať túto otázku? Odpovedám: kto si myslí, že jeho vlastný život a život jeho blížnych nemá zmysel, ten je nielen nešťastný, ale i sotva schopný života.“

„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“


„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 204 citátov