Albert Einstein citáty strana 4

„Sotva možno uveriť, ako málo sa ľudia poučia aj z najtvrdších skúseností.“

„Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“


„Nie vonkajšie, ale len vnútorné duchovné bohatstvo môže zaplniť prázdnotu ľudského bytia.“

„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“

„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“

„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.“


„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

„Život je ako hra: nezáleží na to ako dlho hráš ale na tom ako to bolo zahrane ...“

„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“


„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

„Keď sa už väčšina ľudí hanbí za úbohé šaty a nábytok, o koľko viac by sme sa mali skôr hanbiť za úbohé myšlienky a svetonázory.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 205 citátov