Albert Einstein citáty strana 4


„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

„Pod pojmom náboženská pravda si nedokážem predstaviť už vôbec nič pochopiteľné.“


„Radšej budem nenávidený za to kto som, ako milovaný za to kto nie som.“

„Pretože naša vnútorná skúsenosť sa zakladá na reprodukovaní a kombinácii zmyslových vnemov, koncepcia duše bez tela sa mi zdá prázdna a zbavená zmysluplnosti.“

„Umenie žiť je umenie pracovať plus umenie hrať sa a odpočívať.“

„Tak dlho, ako tu bude ľudstvo, tu budú aj vojny.“

„Keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich začať prekračovať.“

„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“


„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

„Otázka, ktorá ma niekedy doháňa k popletenosti: Som ja alebo ostatní šialení?“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“


„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 206 citátov