Albert Einstein citáty strana 3

„Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že niečo je nemožné. Potom sa však objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí vynález.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“


„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“

„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“

„Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.“

„Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti.“

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“


„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“


„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“

„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 204 citátov