Albert Einstein citáty strana 3

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Na ceste k poznaniu má rozum málo čo hľadať. Príde okamih uvedomenia, nazvi to intuíciou alebo čímkoľvek, čo chceš a riešenie príde k tebe a nevieš ako alebo prečo.“


„Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

„Násilie vždy priťahuje morálne menejcenných.“

„...Jedna osoba nemôže zmeniť cely svet, ale Ty môžeš zmeniť cely svet jednej osoby....“

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti.“


„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“


„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“

„Pre sám život sa oplatí žiť.“

„Bez etickej kultúry ľudstvo nemožno zachrániť.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 205 citátov