Albert Einstein citáty strana 2

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“


„Aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca. Poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný. Človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

„Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“


„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“


„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“

„Pre sám život sa oplatí žiť.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 204 citátov