Albert Einstein citáty strana 2

„Aký je zmysel nášho života, aký je vôbec zmysel života všetkých živých tvorov? Kto pozná odpoveď na túto otázku, prezrádza, že je nábožensky založený. Pýtaš sa: má vôbec zmysel dávať túto otázku? Odpovedám: kto si myslí, že jeho vlastný život a život jeho blížnych nemá zmysel, ten je nielen nešťastný, ale i sotva schopný života.“

„Čas je to, čo odčítame na hodinách.“


„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“

„Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie… Vzdelanie je obmedzené, Predstavivosť obklopuje svet.“

„Trvalý mier nemožno vytvoriť hrozbami, ale iba úprimnou snahou byť pripravený vytvoriť vzájomnú dôveru.“

„...Jedna osoba nemôže zmeniť cely svet, ale Ty môžeš zmeniť cely svet jednej osoby....“

„Na to, aby ste odovzdali daňové priznanie, musíte byť filozofom, pre matematika je to príliš ťažké.“

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“


„Je takmer zázrak, že dnešné vyučovacie metódy doposiaľ nezadusili svätú zvedavosť.“

„Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.“

„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

„Keď sa už väčšina ľudí hanbí za úbohé šaty a nábytok, o koľko viac by sme sa mali skôr hanbiť za úbohé myšlienky a svetonázory.“


„Nemám žiadny zvláštny talent. Som iba vášnivo zvedavý.“

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.“

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 204 citátov