Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3688

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Uvoľnenie sily atómu zmenilo všetko okrem spôsobu nášho myslenia. Riešenie tohto problému drieme v ľudských srdciach. Keby som to len vedel, vyučil by som sa na hodinára.“

„Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“


„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“

„Je veľmi vážnou chybou domnievať sa, že radosť z pochopenia a skúmania može byť presadzovaná prostriedkami, ako je nátlak alebo pocit povinnosti.“

„Keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich začať prekračovať.“

„Nie som tak chytrý. Len dokážem venovať otázkam viac času, ako ostatní.“

„Nemám žiadny zvláštny talent. Som iba vášnivo zvedavý.“

„Veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.“


„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“

„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky.“

„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“

„Poctivý bádateľ musí byť naplnený vierou v múdru stavbu sveta, ktorú sa snaží poznať.“


„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“

„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“

„Intelekt má ostré oko pre metódy a nástroje, ale je slepý voči cieľom a hodnotám.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 206 citátov