Adalbert Ludwig Balling citát #55050

„Šťastný je ten, kto si z kritiky blížnych nerobí barometer svojej nálady.“

Adalbert Ludwig Balling citáty

Adalbert Ludwig Balling foto

3   67

Adalbert Ludwig Balling

Páter Adalbert Ludwig Balling CMM je kňaz, spisovateľ, rehoľník.

Citáty Adalbert Ludwig Balling

„Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných.“

„Šťastný je ten, kto sa rád nechá obdarovať a nemá pritom pocit, že musí rovnakou mierou odmeniť.“

„Šťastný je ten, kto si z kritiky blížnych nerobí barometer svojej nálady.“