Motivačné citáty strana 5

Mark Twain foto
Mark Twain 146
americký autor a humorista 1835 – 1910
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“


Antonín Sova foto
Antonín Sova 1
český básnik a spisovateľ 1864 – 1928
„Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali... to je tajomstvo a úspech celého života.“

Petr Iljič Čajkovskij foto
Petr Iljič Čajkovskij 1
ruský hudobný skladateľ 1840 – 1893
„Inšpirácia – to je, keď človek robí ako kôň.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 68
čínsky filozof -604
„Ten, kto vládne nad druhými, môže byť mocný, ale ten, kto ovláda sám seba, je predsa len mocnejší.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 32
taliansky politik a spisovateľ 1469 – 1527
„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

André Gide foto
André Gide 57
andré Gide (1893) 1869 – 1951
„Iba v samote sa mi občas zjaví to podstatné a tu dospievam k istej hlbokej kontinuite.“


Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 54
brazílsky textár a spisovateľ 1947
„Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším.“

José Ortega Y Gasset foto
José Ortega Y Gasset 19
španielsky liberálny filozof a esejista 1883 – 1955
„Sú dva druhy nespokojnosti: nespokojnosť, ktorá pracuje a taká, ktorá zalamuje rukami. Prvá dosiahne to, čo chce, druhá stratí, čo má.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 42
americký spisovateľ 1937
„Nádej vždy spôsobí, že uveríme.“

Enzo Ferrari foto
Enzo Ferrari 2
taliansky pretekár, inžinier a podnikateľ 1898 – 1988
„Keď o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.“


Jean Henri Fabre foto
Jean Henri Fabre 2
francúzsky entomológ a autor 1823 – 1915
„Žiadne keby! Sleduj iba presné fakty, ktoré si jediné zaslúžia dôveru.“

 Hannibal foto
Hannibal 1
-247 – -183 pr. n. l.
„Cestu buď nájdeme, alebo si ju urobíme!“

René Descartes foto
René Descartes 11
francúzsky filozof 1596 – 1650
„Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho čo neviem.“

„Jazva má pevnejšie tkanivo, než zdravá koža.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 381 citátov

Obrázky s motivačné citáty